DMO Derece (Rating) Sistemi Uygulamaya Alındı

  • Güncellenme Tarihi : 4 Aralık 2019 Çarşamba

Kamu kurumları adına merkezi satınalma işlevini yürüten Genel Müdürlüğümüzce, sunulan hizmet kalitesinin arttırılması, yerli üretimin desteklenmesi ile kamu harcamalarında daha etkin ve tasarruf sağlayıcı stratejiler geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; önemli bir satış kanalımız olan e-Satışta yer alan Katalog firmalarına yönelik Derecelendirme Sistemi uygulamaya alınmıştır.
    Kamunun kaliteli ürün ve hizmet alımının yanı sıra; firmaların üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı düşünülen ve Katalogda yer alan firma, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Firma Derecelendirme Sistemi “İçsel Derecelendirme Modeli” olarak tasarlanmış olup; 
* Firmaların mali yapısı,
* Katalogda yer alabilme kabiliyetleri, 
* Yerli üretici konumunda olup olmadıkları,
* Sözleşme hükümlerine uyumluluk düzeyleri,
* Ürünlerin kalite düzeyi,
* Satış sonrası sunulan hizmet kaliteleri,
gibi tamamen elektronik alt yapı ve sistem tarafından oluşturulacak sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak ve uluslararası istatistiki analiz tekniklerinden yararlanılarak puanlama ve derecelendirme yapılacaktır. Böylece tedarikçilerin aldıkları puan ve derecelere göre kategorize edilmesi ile kurumsal hafıza oluşturulması hedeflenmektedir. 
     Söz konusu sistemde derecelendirmeye ilişkin sınıflama; (A), (B+), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde olup, 2018 yılında katalogda yer alan tedarikçiler kendi puanlarını tedarikçi sayfalarından görebileceklerdir. 
  2019 yılı için test uygulamasıyla hayata geçirilen sistemin test döneminin tamamlanmasının ardından üretici olan veya kaliteli ürün ve hizmet sunan firmaların ön plana çıkarılması, hizmet sunumunda aksamalar yaşanan firmaların ise yakından izlenmesi ve geliştirici tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.