Temizlik Ürünleri e-Satış Portalında

  • Güncellenme Tarihi : 11 Ekim 2019 Cuma

Talebi yakın geçmişe kadar Devlet Malzeme Ofisi’nin stok sistemi ve mevcut durumda müteferrik ihaleler yoluyla karşılanan temizlik ürünleri, kamu kurum ve kuruluşlarının en temel ihtiyaç kalemleri arasında yer almaktadır.

Geçtiğimiz yıl taşeron sisteminde yapılan yasal düzenlemeler sonrasında kurumumuza gelen temizlik ürünü talebinde artış yaşanmıştır. Kamu kurumlarının taleplerini ve sektörün durumunu yakından takip eden kurumumuz, bu ürünlerin daha standart ve hızlı temini yönünde karar alarak “Temizlik Ürünlerinin e-Satış Platformuna Alınması Projesini” başlatmıştır. Bu amaçla yaklaşık 1 yıldır süren, tüm paydaşlarla istişareye dayalı olarak yürütülen ve Üçüncü Yüz Günlük İcraat Planı’na dâhil edilen proje başarıyla sonuçlandırılmış bulunmaktadır.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının en çok talep ettiği ürünlerin tespit edilmesinin yanında, yerli üretimler başta olmak üzere kalitesini kanıtlamış marka ve firmalarla değerlendirmeler yapılmıştır. Numuneleri laboratuvarımızda kalite kontrol süreçlerinden geçirilen deterjandan tıraş bıçağına, çöp poşetinden kağıt havluya kadar temizlik ürünleri e-Satış Portalımızda yer almaya başlamıştır.