TÜBİTAK ve DMO Arasında Tekno Katalog İşbirliği Protokolü İmzalandı

  • Güncellenme Tarihi : 12 Temmuz 2019 Cuma

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında 11 Temmuz 2019 tarihinde, ülkemizin kalkınması ve 2023 hedefleri doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesinde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ‘’Tekno Katalog İşbirliği Protokolü’’ imzaladı. TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda gerçekleştirilen imza törenine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sn. Hasan Mandal, Genel Müdürümüz Sn. Mücahit Özdemir ve ilgili kurum yetkilileri katılım sağladılar.

İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleri neticesinde geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler DMO Tekno Katalog platformuna dâhil edilecek, girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay alması sağlanarak ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek.

"Ürünün Ticarileşmesi En Büyük Sorun"

Konuşmasında DMO hakkında kısa bilgilendirme yaparak kamuya sağlanan faydalardan bahseden Genel Müdürümüz Sn. Mücahit Özdemir; bütün ülkelerin kalkınma politikaları detaylı incelendiğinde kamu alımlarının kritik rol oynadığına dikkat çekerek, ‘’Özellikle bizim gibi yüksek teknolojili ürünlere doğru gelişim kaydetmesi gereken ülkelerde kamunun önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Sektörün özellikle Ar-Ge kısmında en büyük sorunun ürünün markalaşması ve ticarileşmesi olduğunu görüyoruz. Erken aşamalarda TEYDEB Ar-Ge temelli ürünlerin can suyuna ihtiyacı var ve kamunun alım politikaları ile sektörün gelişmesi mümkün. Bugün burada TÜBİTAK ile yapacağımız bu önemli işbirliği ile BİGG programından destek alan firmaların kamu pazarına ulaşmalarını sağlayarak bu ekosistemin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sn. Hasan Mandal, imza töreninde yaptığı konuşmada, DMO ile yapılacak işbirliğinin, yeni bir model olacağını ve firmaların görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti. Girişimlerin erken aşamalarında sahiplenilme ve ticarileşmesinde zorluklar yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, kamunun bu alandaki desteğinin girişimciliği daha anlamlı boyuta getirdiğine dikkati çekti. İşbirliği sürecinin hızlı bir şekilde gelişmesinden dolayı DMO’ya ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerine devam eden Prof. Dr. Mandal; “Destek ve teşviklerle yönlendirilen teknolojik gelişme alanlarının kamu alımları ile desteklenmesi, firmaların finansman sorununu azaltmak adına önemlidir. TÜBİTAK–DMO işbirliğiyle BiGG firmaları Tekno Katalogda yer alacak, BiGG firmalarının kamuya satış yapabilmesini sağlayacak önemli bir adım atılacaktır.” dedi.

Ülkemizde İlk Kez İş Fikrinden Pazara Giden Yol Birleştirilecek

DMO Tekno Katalog Platformuna dâhil olmak isteyen firmaların İş Planına “BiGG’ten Pazara” Mentörlük Eğitimi ile süreçlerin yazılması sağlanarak, proje sonunda kamu pazarına hazır hale gelmelerine olanak tanınacak. Yani ülkemizde ilk kez iş fikrinden pazara giden yol birleştirilecek. Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde, teknoloji yönetimi anlayışı ile TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte çalışacak. “İşbirliği Geliştirme Çalışma Grubu” kurulacak, bu grup girişimciler ile sürekli iletişim ve etkileşimde olacak. Kurumlar arasında sürekli bilgi/veri alış verişinde bulunulacak. Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin fikir aşamasında; iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı, gelir modeli vb. konularında farkındalık sağlanması için ortak “Farkındalık Seminerleri ve Eğitimler” düzenlenecek. Bu işbirliği neticesinde çıkacak başarı hikâyeleri kamuoyu ile paylaşılacak.