Genel Müdürlüğümüzde ‘’Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi’’ Düzenlendi

  • Güncellenme Tarihi : 17 Mayıs 2019 Cuma

13/14 Mayıs tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz B Blok Eğitim Salonunda ikincisi düzenlenen Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimine tüm Genel Müdürlük personeli katılım sağlamıştır.

Kurumumuz TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını 3 Eylül 2018 tarihinde almıştır. Bu sertifikanın devamını sağlamak üzere her yıl düzenlenmesi planlanan farkındalık eğitiminin ilki geçtiğimiz yıl düzenlenmiştir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurumumuz bilgilerinin gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin korunması ve iş süreçlerinin sürekliliğinin sağlanması için uygulanmaktadır. BGYS’nin önerdiği bilgi güvenliği önlemlerine tüm kurum personelinin uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemler ile;

  • Kurumumuz bilgileri yetkisiz erişime karşı korunur ve yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmez.
  • Kurumumuz bilgilerinin doğruluğu yetkisiz değişikliklere karşı koruma ile sağlanır.
  • Kurumumuzun güvenilir imajı korunur.
  • Kurumumuz bilgileri, gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
  • Kurumumuza ziyaretçi olarak gelen üçüncü taraflar, bilgi güvenliği politikaları hakkında bilgilendirilir.
  • Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat, yasa ve yönetmeliklerin şartları yerine getirilir.
  • Kurumumuzu olumsuz etkileyebilecek bilgi güvenliği riskleri kabul edilebilir düzeylere indirilir.

Tüm personel, haberdar oldukları bilgi güvenliği ihlal olaylarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Servis Masası uygulaması üzerinde Bilgi Güvenliği İhlal Olayları başlığından bildirmekle yükümlüdür. Bilgi güvenliği ile ilgili dokümanlara Genel Paylaşım alanında yer alan  \\dmofileserver\GenelPaylasim$\Bilgi_Islem\System\Bgys-Personel linkinden erişilebilmektedir.