MEDCON 19 Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileriyle Buluştuk

  • Güncellenme Tarihi : 24 Nisan 2019 Çarşamba

Ankara İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri tarafından koordine edilen MEDCON 19 Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirvesi’ne Genel Müdürlüğümüzce kurulan stantla katılım sağlandı. Sağlıkta Sürdürülebilir AR&GE ve Millileştirme, İlaç Sektöründe Üretim Vizyonu, Üç Boyutlu Gelecek, Medikal Sektör İnovasyon başlıklı birçok panelden oluşan zirveye; Sağlık Bakan Yard. Sn. Dr. Şuayip BİRİNCİ, Genel Müdürümüz Sn. Mücahit ÖZDEMİR, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ARIK, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı Sn. Hakkı GÜRSÖZ, Bıçakçılar CEO Sn. Souheil EL-HAKİM gibi kamu sektörü ve özel sektörden çok sayıda yönetici konuşmacı olarak katılım sağladı.

20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Salonunda gerçekleştirilen zirvede Sağlıkta Sürdürülebilir AR&GE ve Millileştirme Paneli’nde konuşan Genel Müdürümüz Sn. Mücahit ÖZDEMİR; bir merkezi satınalma kurumu olarak DMO’nun AR&GE ile ilgili sorumluluklarının olduğunu ve bu sorumlulukları yerine getirirken dünyadaki en iyi uygulamalara uyum sağlayacak ve ülkemizin bilişim ve teknoloji altyapısının gelişimine destek verecek sistemlerin kurulmasının hedeflediğini söyledi. Sağlık alanında ekonomik gelişimin, sürdürülebilir kalkınmanın ve küresel rekabetçiliğin sağlanmasında ileri teknolojilerin milli imkânlarla geliştirilmesinin önemli yer tuttuğunu ve kamu alımlarının bu anlamda itici güç oluşturacağını dile getirdi. Sağlık sektöründe ciddi bir alıcı konumunda olan kamuda tasarruf odaklı uygulamaların önemine değindi. İhtiyaçların önceden belirlenmesi ve planlı bir alım politikası ile yerli ve milli üretimin desteklenmesinin de ülkemizin 2023 vizyonuna uygun bir çözüm olacağını dile getirdi.

Zirvede ülkemizde tıbbi cihaz ve ilaç sektörü, yapay zeka ve robotlarla değişim, sağlık market ve sağlık turizmi, sağlık sektöründe millileşme, medikal sektörde Ar-Ge, melek yatırım ağı, girişimcilik, inovasyon, kök hücre ve kanser, dijital gelecek başlıklarında birçok oturum gerçekleştirildi. Gelecek 10 yılda teknolojide yaşanacak dijital dönüşümden, üretimde yapay zekânın ve robotların aktif rol üstleneceğinden ve bu değişimin işgücü piyasasına nasıl yansıyacağından bahsedildi. Gelecekte gençleri hangi mesleklerin beklediği öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.