DMO 2019 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Güncellenme Tarihi : 11 Ekim 2019 Cuma

Genel Müdürlüğümüzde üst düzey yöneticilerimiz, Bölge ve İrtibat Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız ve ilgili birimlerden proje yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşen "2019 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Genel Müdürümüz Sn. Mücahit ÖZDEMİR’in açılış konuşmasıyla başladı. 11/12 Nisan 2019 tarihlerinde iki gün süren toplantının ilk gününde Devlet Malzeme Ofisi 2018 Yılı Hedef ve Gerçekleşme Değerlendirmeleri ile 2019 Yılı Hedef ve Stratejileri konuşuldu.

Genel Müdürümüz konuşmasında kamu alımlarının genel ekonomik konjonktürel gelişmeler ışığında yeniden ele alınması gerektiğini ve DMO’nun kamu alımlarında tasarruf sağlanması yönünde kritik rol oynadığını dile getirdi. Merkezi Satınalma kuruluşlarının teşvikleri entegre yönetme, bölgesel kalkınma, belli sektörlere yoğunlaşmayı organize etme ve en önemlisi yerli üretimin teşvik edilmesiyle, yenilikçi ürünlerin üretimini destekleme, KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve yeşil alım konularında kritik rol oynadıklarından bahsetti.

Kurumun fiyat analizi, ürün ve sektörel gelişmeler konularında uzmanlaşması gerektiğini söyleyen ÖZDEMİR; ‘’Talep yönetim ve talep optimizasyonu yapmalıyız. Tasarruf, yerli üretimin teşviki, yerli ürünlerin tedariki gibi süreçleri akıllı ve stratejik bir planlamayla ana paydaşlarımız ile birlikte yürütmeliyiz. Bu paydaşlar Sanayi Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, SSB gibi kurumlar olmalı. Rasyonalizasyon sürecinde DMO kritik rol üstlenmeli. Zira DMO’da 100 yıla yakın deneyim var. Tedarikçilerle müşterilerin buluştuğu güvenli bir platform sağlıyoruz. Kurum olarak ülkemizin tasarruf miktarının arttırılmasına katkı sağlamamız gerekli. ’’ dedi. Ayrıca DMO’nun müşterilerine kolay ve hızlı bir şekilde alım yapma; tedarikçilere ise hızlı geri ödeme, kamu garantisi sağlama ve itibar konularında değer kattığını dile getirdi. Dünyadaki benzer kuruluşların en iyi uygulamalarının taranması gerektiğini söyleyen ÖZDEMİR, dijitalleşmenin öneminden de bahsederek; ‘’Firmaları ve kurumları evrak yükünden kurtarmalı ve bunu yaparken sistemsel riskler için güvenlik önlemlerini almalıyız. Daha fazla, basit, anlaşılabilir şablonlarla çerçeve anlaşmalar yapmalıyız, yönerge, usul ve esasları sadeleştirmeli, sözleşmelerimizi yalınlaştırmalıyız. Dikey arama sistemleri kurmalı, iş birimi performansına kadar ölçen uygulamalar geliştirmeliyiz. Kamuya ürün alırken kendimize alıyor gibi davranmalıyız.’’ dedi.

İlgili proje yöneticilerinin kurumumuzda yürütülen çalışmalarla ilgili, Pazarlama ve Strateji Daire Başkanlarımızın, Bölge/İrtibat Müdürlerimizin de 2018 yılı gerçekleşmeleri ve 2019 hedefleri ile ilgili detaylı sunumlar yaptığı, görüş ve önerilerin dile getirildiği toplantı Genel Müdürümüzün kapanış konuşmasıyla son buldu.