Genel Müdürlüğümüze Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Yerleştirilen Adaylardan İstenilen Belgeler

  • Güncellenme Tarihi : 15 Ocak 2020 Çarşamba

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 
YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İstenilen Belgeler 24.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı I Nolu Personel Şube Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. 

1. Öğrenim Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Örneği
2. Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 6 Adet Fotoğraf
(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir)
3. Onaylı Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
4. Atama Başvuru Formu İndir
5. Atanma Dilekçesi  İndir
6. Beyan Belgesi  İndir
7. Ortaokul ve Dengi, Lise ve Dengi Okullardan, normal Öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) Öğrenim görenlerin buna ilişkin    Mühürlü Belge Aslı
8. İletişim Bilgileri Formu İndir
9. Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 01/10/2008 tarihinden sonra (5510 Sayılı Kanuna tabi olarak Resmi Kurumlarda) çalışmış olanların Kurumlarından almış oldukları Onaylı Hizmet Belgesi Aslı
10. Linkteki Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İşe Giriş Sistem Bilgilendirme Formunun doldurulması
11. Linkteki Özgeçmişin güncel fotoğraflı şekilde doldurularak 1nolupersonel@dmo.gov.tr adresine gönderilmesi