Bütünleşik e-Tedarik Sistemi İşbirliği Değerlendirme Toplantısı

  • Güncellenme Tarihi : 5 Mart 2019 Salı

Genel Müdürlüğümüz ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında 14.01.2019 tarihinde bütünleşik e-tedarik konulu bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, yetkililerin merkezi idareler için tasarladığı bütünleşik e-tedarik sisteminin, bir merkezi satınalma kurumu olan DMO ile işbirliği içerisinde yürütülmesinin önemi vurgulanarak, tasarlanan sistem çalışma grubuna sunuldu. Merkezi idareler için tasarlanan bu sistemin sonraki aşamalarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da dâhil edecek şekilde revize edileceği belirtildi.

Genel Müdürlüğümüzün sistem alt yapısının da değerlendirilmesinin ardından iki kurum arasında yürütülecek projelerin detaylandırılması ve uygulamaya geçilmesi için çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.